Cantigas atopadas: 3

Vós que levade-la iaña

Mociñas do cabeceiro

Vós que levade-la iaña

Levarede-lo carneiro

Sachadeiras do meu millo

Sachai-m'o meu millo raro

De milleiro a milleiro

Que caiba un home deitado

Este noso amiño d'hoxe

te-na sona de moi rico

hei-no de levar à feira

d'acabalo dun borrico