Cantigas atopadas: 1

O cantar do arrieiro

éche un cantar que namora,

cántano no chao da Limia

resoa na Feira Nova.