Cantigas atopadas: 22

Asubin por unha liña

E beixei por unha xesta

Serves pra vaca de carro

Que levantas ben a testa

Teño máis de mil amigos

aquí non me sinto só

cantarei ao desafío

ninguén teña de min dor

Cala-te, vai-te calando

cara de leite batido

inda me dixeron onte

que tiña-lo anghanido

Cara de cañoto seco

Cala-te, vai-te calando

Qu'eu contigho non me meto

Pos o sombreiro de lado

porque és fillo de rico,

pode-lo poñer ò d'reito

que eu de ti non necesito

Chamáchesme piro cairo

porque nacín en xaneiro

deixa vi-lo mes de maio

qu'eu subirei ò poleiro

Hei-te de mandar calar

Hei-te de mandar á merda

Á merda t'hei de mandar

Hei-te de mandar á merda

Hei-te de mandar, has d'ir

Cun fol debaixo do brazo

Coma quen ven de pedir

Asubias-me de lonxe

Como can que vai perdido

Eu non che son can de caza

Que atenda por asubio

Teño unhas castañolas

feitas de madeira seca,

traio-as na faltriqueira,

toco-as cando me peta.

Non entendo ese latín

nin tampouco ese latón;

se queres que che conteste,

muda de conversación

Debaixo do lavadoiro

cae a auga e medra a herba

ar mociñar deste "pueblo"

mandámolas ir á merda.

Feira Nova, Feira Nova,

feira de perde-lo tempo

onde se venden os homes

a tres ichavos o cento.

Xanciño, Xanciño, Xan-he,

sempre moi traballador-he,

a muller prá romaría

el para as súas labores.

Nin as miñas maos son "blancas"

nin os meus dedos tran anillos

nin son os que che fan andar

de noite polos camiños.

eu pola montaña, tu pola cociña

has casar comigho, miña Marouxiña.

Eu pola ventana, tu polo balcón,

has casar comigho, que queiras que non.

Moza qu'estás na ventana

ca punta do pano fóra

bota a cabeza tamén

qu'o pano non me namora.

Á túa porta meniña

quen porfía mata a caza

ou nunha hora ou na outra

heiche de cair en gracia.

Alto Couso, alto Couso,

Xusticia nas Guimarás,

as Carballás, as da Touza,

bruxas as d'Armeirá.

Ao carballo caill'a folla,

i-ao castiñeiro a castaña,

i-aor mociños que hai agora,

caille-lo coiro, qu'anda a raña.

Arre burro desta porta!

qu'eiquí non se che dá cebada,

ón burro coma tu,

calquera lle pon albarda.

Pensas que porqu'es moi rico

que xa me tiñas na mao,

moitas serdas ten un porco

e mais non sai de marrao.