Cantigas atopadas: 1

Ar mociñar de Parada

"dicen" que non beben viño,

e debaixo do mantelo

levan o xarro escondido.