Cantigas atopadas: 7

I-as meniñas de Nodaiga

son poucas e mal honradas,

veu unha nube da feira

deixou a todas preñadas.

Indo de cara a Berermo

Tódolos aires me levan,

Indo de car'autro lado

Nin aires nin cousa "buena"

Lughariño de Freás

de lonxe parece vila

se non foran os penedos

que ten ao lado de riba.

Adio-las mozas de Vila

prendas do meu corazón

qu'hanvos vir ao fiadeiro

noite si e noite non.

Heime de casar ist'ano,

anque sea cun rapaz,

que gaste sombreiro gacho

con perillón por detrás.

Para cantar e bailar,

miniña Dios te criou,

para rezar un rosario

outra nena che ganou.

Arredondáchem' a saia

arredondáchem'o mandil,

arredondáchem'a saia

barriga de tamboril.