Cantigas atopadas: 2

E non paran de bailar-e

a culpa témola nós-e

por non parar de tocar-e

Bótall'un agharradiño

que van entrar a bailare

or mozos do Carballiño.