Cantigas atopadas: 1

As ferriñas na varanda

Viva quen anda d'amores!

Viva quen d'amores anda!