Cantigas atopadas: 5

Por debaixo da ponte

Mirei-te pasar

As pernas, María

viñas de lavar

O rio vai monte a monte

Os mociños de Folgoso

Os que non pasa-na ponte

Hei de facer unha ponte

De Toutón a Redondela

Para paseiar as mozas

E recriar-me con elas

Hei de facer unha ponte

da casca dunha urceira

para me pasiar nela

desd'Alén par'A Cruxeira

Pasei a Ponte Loureiro

paseina de madrugada

topei un anel dourado

nunha mazá colorada