As estrelas e o luceiro

Tuveron unha porfía,

as estrelas qu'era noite

e o luceiro qu'era día.