Cantai e bailai miniñas,

que cale o mundo todo

qu'os qu'están na borralleira

Están queíndo co sono.