Casadiña de tres días,

mandou traballar ao home,

traballa home, traballa!

quen non chu ten, non chu come.