Non entendo ese latín

nin tampouco ese latón;

si queres que che conteste,

muda de conversación."