Olvidaches-me por probe

E eu por rico te deixei

Vale máis probe con honra

Ca rico de mala lei