Para que me perghuntas

Se son de Vigho

Se a noite pasada

Durmin contigho