Por debaixo da ponte

Mirei-te pasar

As pernas, María

viñas de lavar