Se soubese ler

ía responder á súa cartinha.

Que é para saber

se súa saudade é igual á minha.