Tanxugueiras - O Querer
(Directo no Náutico de San Vicente do Mar)
  • Lizgairo - Diacronías
    Lizgairo - Diacronías
  • Oradaladou
    Oradaladou
  • Tanxugueiras - Contrapunto
    Tanxugueiras - Contrapunto