1

Á señora desta casa

Dios nola deixe vivir,

que pró ano se Dios quer

á porta ll'habemos vir.