Por andar de parranda

Como me vexo

Coas pernas arrastro

Coma un cangrexo