Arriba pandeiro roto

Abaixo manta mollada

Onde estamos as mulleres

Os homes non valen nada.