As mozas de tras do monte

dicen que non beben viño

e debaixo do mantelo

levan o xerro escondido