Asubíos e ajrús

no lugariño do Outeiro

asubíos e ajrús

ti non éra-lo primeiro