Costureiriña bonita,

dáme unha agulla de prata,

para sacar esta espiña

do corazón que me mata.