Dáme da pera que comes,

da mazán un bocadiño,

da túa boca unha fala

do corazón un cariño.