De tantos beixos que demos

ti me deches i eu che dei,

Tanto trocamos as bocas

que eu da miña xa non sei.