Eu canto porque non sei

Se soupera non cantaba

Canto por lle dar nos ollos

A quen de min marmuraba