Goberna ti,goberna el

todos queren gobernar

ou o goberno ten mel

ou non mo sei explicar