O carballo da Portela

Dá tres carros de madeira

Un pra min, outro pra ti

Outro para que-no queira