O mar anda que desanda

anda que desaparece

Qen os ten loxanos chora

Qen os ten preto padece