Piñeiro dame unha piña

Que eu che darei un piñon(he)

Moreno dame unha aperta

Da raíz do corazon(he)