Poñan atención señores

pídollo de corazón

voulle explicar un suceso

que xa non ten solución