Se algunha vez decidiras regresar

tes a miña porta aberta

unha fala e un cantar