Se soubera que ti dabas

pasadiñas por me ver

eu tamén daba palabra

de outros amores non ter