Unha boa cantadora

téñoa de par de min.

Si me preguntan por ela

Direilles que non a vin.