2.5/3 2 votos

Mira aquel que anda no baile

soxeita ben os calzós

quen lle dera dentro deles

un ferrado de abellós