Ricardo Castro
0.0/3 0 votos

Ó Santo Cristo da Estrada

din que non lle medra o pelo

O que lle medra é o carallo

de non ter onde metelo!