Chamadita

A porca de túa nai

ten a paxara pelada

de subir polos piñeiros

e baixar escarranchada

Tito e manolo

O carallo vintenove

foi á feira dos nobelos

se mo vedes por alíe

dádelle a carne con pelos

Chamadita

Pola cona que te fixo

e os collóns que te bateron

nese pantalón non levas

máis ca un bo torrón de esterco