Ricardo Castro
3.0/3 1 voto

A puntiña do carallo,

a puntiña non é nada

mete-m'o carallo enteiro

iso si qu'é foliada