Xandre Outeiro
3.0/3 1 voto

As estrelas son testighos

a lua é secretária

esta noite, miña vida

coa man dereita, e palabra