Xandre Outeiro
0.0/3 0 votos

As estrelas son testighos

a lua é secretária

esta noite, miña vida

coa man dereita, e palabra