evinha.outeiro
2.0/3 1 voto

Eres unha, eres dúas

eres tres, eres cincuenta

eres unha catedral

onde todo o mundo entra