Estando na miña cama

deitadiña co meu home

quen me vai privar a min

de rañar onde me come.