Xandre Outeiro
2.0/3 1 voto

Eu non sei que me fixeches

cando fomos a Abuín

eu solo recordo ben

qu'estabas riba de min