Antón
3.0/3 2 votos

Meniña qu'andas ao leite

leva do meu que ten tona

cunha pinghiña de nada

unta-la perrecha toda.