Xandre Outeiro
3.0/3 1 voto

O carallo vintenove

foi á feira dos nobelos

se mo vedes por alíe

dádelle a carne con pelos