Xandre Outeiro
1.0/3 2 votos

O cura pedir, pediu

Tres criadas ao bispado

Dixéronlle que non tiñan

P'ra andar nelas d'acabalo