Xandre Outeiro
0.0/3 0 votos

O cura ten un paxaro

non sei que paxaro é

alá pola média noite

pon-se o paxaro de pé