Ricardo Castro
1.0/3 1 voto

O paxaro carpinteiro

para traballar s'agacha

eu tamén son carpinteiro

s'estou ca miña rapaza