Xandre Outeiro
0.0/3 0 votos

Paso pola tua porta

sempre me cai o sombreiro

de mirar prà tua ventana

por se ten bo subideiro