Xandre Outeiro
3.0/3 1 voto

Se as conas tiveran dentes

E morderan con firmeza

Estaría o mundo cheo

De carallos sen cabeza