Xandre Outeiro
0.0/3 0 votos

Tua nai foi a da culpa

por deixá-la porta aberta

e eu por meter-me dentro

e ti por quedar-te quieta